Domov » Aktuality » Zamestnanci zariadení sociálnych služieb potrebujú podporu nášho projektu aj v čase epidémie koronavírusu COVID 19!!!

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb potrebujú podporu nášho projektu aj v čase epidémie koronavírusu COVID 19!!!

Publikované utorok, 24 marca 2020

Supervízorka Mgr. Zuzana Ryšková v rámci projektu NP DI PTT komunikuje pomocou aplikácie Skype s riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou Centra sociálnych služieb Skalka nad Váhom.

Supervízorka Mgr. Zuzana Ryšková v rámci projektu NP DI PTT komunikuje pomocou aplikácie Skype s riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou Centra sociálnych služieb Skalka nad Váhom. Obe strany boli s priebehom supervízie veľmi spokojné a tešia sa na pravidelné supervízie,  ktoré budú prebiehať aspoň takouto elektronickou formou.

V čase epidémie koronavírusu COVID -19 zamestnanci zariadení sociálnych služieb potrebujú  podporu projektu NP DI PTT ešte vo vyššej miere. Zatiaľ čo väčšina z nás sedí doma, oni musia každý deň chodiť do práce, aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú.

Okrem bežných pracovných činností, musia neustále všetko dezinfikovať, riešiť problémy s nedostatkom ochranných prostriedkov, ako sú rúška a dezinfekčné gély, musia riešiť problémy týkajúce sa dodávateľov potravín a zastupovania kolegov, ktorí boli nútení zostať doma s deťmi. Je to náročná situácia, ktorá si vyžaduje vysoké nasadenie zamestnancov, často na úkor svojho vlastného pohodlia, zdravia či rodiny.

V tejto situácii sa tím NP DI PTT rozhodol ponúknuť zapojeným zariadeniam svoju podporu a pomoc v podobe odborných konzultácií a supervízií na diaľku.

Vďaka moderným technológiám tak už niekoľko dní poskytujú odborní konzultanti a supervízori svoju podporu zamestnancom telefonicky, emailom alebo prostredníctvom aplikácii ako Skype, Zoom a iné.