Domov » Aktuality » Publicita » Tematické workshopy – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v Národnom projekte DI PTT

Tematické workshopy – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v Národnom projekte DI PTT

Publikované utorok, 8 novembra 2022

Pozývame Vás na dva tematické workshopy „Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v Národnom projekte DI PTT“, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Partnermi projektu sú Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a Fakulta architektúry a dizajnu STU – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania (CEDA).

Dátum: 23.11.2022
Forma: prezenčná
Miesto
: Hotel Arcade, SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
Čas: od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 30
Program workshopu Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania

Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania 23.11.2022 Banská Bystrica

 
Dátum: 24.11.2022
Forma: 
prezenčná
Miesto
Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, 040 01 Košice
Čas: 
od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita:
30
Program workshopu Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania

Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania 24.11.2022 Košice

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie z oblasti dobrej praxe z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v Národnom projekte DI PTT. Pozrieme sa na príklady dobrej praxe zo života konkrétnych prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb, ktorí prechádzajú procesom deinštitucionalizácie.  

Kapacita miest je limitovaná. Vaše prihlásenie bude považované za záväzné. V prípade, že sa nebudete môcť tematického workshopu zúčastniť, prosíme Vás, o písomné odhlásenie minimálne dva dni pred konaním workshopu.