Domov » Aktuality » Prechádzame na online infosemináre

Prechádzame na online infosemináre

Publikované štvrtok, 1 októbra 2020

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra:

HROMADNÉ PODUJATIA

„Od 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou obradov, ako je sobáš, krst či svadba, ako aj s výnimkou podujatí, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne). Limit účastníkov na obradoch je ešte predmetom rokovania Ústredného krízového štábu SR.

Hromadné podujatia bude možné organizovať len v tom prípade, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín. Tieto podujatia bude treba hlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom.“

Viac dostupných informácií a znenie opatrení nájdete na RÚVZ: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4461:ustredny-krizovy-tab-navrhol-sprisnene-opatrenia-od-1-oktobra&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Na základe vyššie uvedeného sme sa rozhodli zmeniť všetky plánované informačné semináre z prezenčnej na online formu.

Informačný seminár v Trenčíne
Dátum: 12.10.2020
Miesto: online
Čas: od 9:00 – 15:00 hod
Registrácia:  Registračný formulár

Informačný seminár v Košiciach
Dátum: 08.10.2020
Miesto: online
Čas: od 9:00 – 15:00 hod
RegistráciaRegistračný formulár

Informačný seminár v Prešove
Dátum: 08.10.2020
Miesto: online
Čas: od 9:00 – 15:00 hod
Registrácia: Registračný formulár

Ďakujeme

Tím NP DI PTT