Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za august a september 2021

Na stiahnutie: Newsletter za august a september 2021 (docx, 1,7 MB)
Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 4. cyklu

Pozývame Vás na Vstupný informačný seminár zapojených zariadení sociálnych služieb.Cieľom seminára je zapojeným zariadeniam predstaviť systém práce jednotlivých
Okoč začína s výstavbou

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec začal proces deinštitucionalizácie v roku 2014 a bol súčasťou pilotného projektu zameraného na proces deinštituionalizácie
O tom čo je a čo nie je deinštitucionalizácia, čo je v nej najdôležitejšie a čo najťažšie, hovorí hlavný expert pre deinštitucionalizáciu a transformáciu národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Miroslav Cangár z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Mrháme ich životmi

Publikované piatok, 20 septembra 2019

O tom čo je a čo nie je deinštitucionalizácia, čo je v nej najdôležitejšie a čo najťažšie, hovorí hlavný expert pre deinštitucionalizáciu a transformáciu národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Miroslav Cangár z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

pyktogramy v kruhu- znak workshop

Tematický workshop – Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Publikované streda, 11 septembra 2019

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2019 v Bratislave.

PRIHLASOVANIE na 2.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Publikované streda, 28 augusta 2019

Pozývame Vás na 2. cyklus informačných seminárov, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej „NP DI PTT“) .

logo NP DI PTT

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

Publikované pondelok, 5 augusta 2019

Čo je deinštitucionalizácia? Čo znamená pre širokú verejnosť a pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a deti v náhradnej starostlivosti?

Aktivity projektu NP DI PTT – Jún 2019

Publikované streda, 24 júla 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2019.

Pozor, zmena v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v NP DI PTT

Publikované pondelok, 17 júna 2019

Došlo k zmene v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019.

Úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov

Publikované pondelok, 10 júna 2019

V Trenčíne sa konal 30. mája 2019 úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

logo NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT

Publikované utorok, 14 mája 2019

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenia sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019

logo NP DI PTT

WHO Quality Rights Toolkit

Ako budeme hodnotiť pripravenosť zariadení sociálnych služieb?

Prechod k NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU a KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI

Medzinárodný odborný seminár sa uskutoční 21. mája 2019 v Bratislave