Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za august a september 2021

Na stiahnutie: Newsletter za august a september 2021 (docx, 1,7 MB)
Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 4. cyklu

Pozývame Vás na Vstupný informačný seminár zapojených zariadení sociálnych služieb.Cieľom seminára je zapojeným zariadeniam predstaviť systém práce jednotlivých
Okoč začína s výstavbou

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec začal proces deinštitucionalizácie v roku 2014 a bol súčasťou pilotného projektu zameraného na proces deinštituionalizácie

Aktivity projektu NP DI PTT – Október 2019

Publikované pondelok, 25 novembra 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci október 2019.

Informačné semináre projektu NP DI PTT

Publikované pondelok, 25 novembra 2019

V rámci 2. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch október a november 2019 osem informačných seminárov na celom Slovensku.

pyktogramy v kruhu- znak workshop

Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

Publikované utorok, 5 novembra 2019

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 v Trnave.

Mýty a fakty o DI

Publikované pondelok, 4 novembra 2019

Prinášame Vám najbežnejšie mýty a nesprávne predstavy o procese deinštitucionalizácie (DI) a nezávislom živote.

Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Publikované štvrtok, 24 októbra 2019

V Bratislave sa konal druhý zo série tematických workshopov národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov. Témou workshopu bolo: Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Radničkine trhy 2019

Publikované utorok, 22 októbra 2019

Témou tohto ročníka Radničkiných trhov bola príprava na prácu v procese deinštitucionalizácie.

Aktivity projektu NP DI PTT- September 2019

Publikované utorok, 22 októbra 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci september 2019.

Ľudia žijúci v centre sociálnych služieb sa zbližovali s ľuďmi z komunity

Publikované utorok, 1 októbra 2019

Prostredníctvom aktivít, ako bola akcia „Šport nás spája“ v Zákamennom, sa snažíme v spolupráci s manažmentom zapojených zariadení pozitívne prezentovať proces deinštitucionalizácie, vytvárať pozitívne a transparentné vzťahy v komunite a predchádzať odmietaniu zo strany komunity.

Aktivity projektu NP DI PTT – Júl / August 2019

Publikované štvrtok, 26 septembra 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiacoch júl a august 2019.