Tematický workshop - Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku

Nový rok 2021 začala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR tematickým workshopom na tému proces transformácie v zariadení
Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2021!

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám krásne Vianocea úspešný nový rok 2021!
Tematický workshop - Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku

Pozývame Vás na tematický workshop „Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR
logo NP DI PTT

Čo je DEINŠTITUCIONALIZÁCIA?

Publikované pondelok, 15 apríl 2019

Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia 🙂

Prezentácie z Informačných seminárov

Nájdite inšpiráciu pre VÁŠ proces DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Informačné semináre

Informácie o aktivitách projektu a možnostiach zapojenia sa do národného projektu sme poskytli v každom krajskom meste