Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant - Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Miesto výkonu
Pozvánka na online infosemináre o DI

Pozývame Vás na online informačné semináre projektu NP DI PTT, ktoré sa uskutočniav dňoch 8. a 12.10.2020 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.Na stiahnutie: Pozvánka na
Prechádzame na online infosemináre

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od

Čo je DEINŠTITUCIONALIZÁCIA?

Publikované pondelok, 15 apríl 2019

Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia 🙂

Prezentácie z Informačných seminárov

Nájdite inšpiráciu pre VÁŠ proces DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Informačné semináre

Informácie o aktivitách projektu a možnostiach zapojenia sa do národného projektu sme poskytli v každom krajskom meste