Aktivity projektu NP DI PTT- jún 2020

Na stiahnutie: Newsletter jún 2020 (pdf, 3 821 kB)
Aktivity projektu NP DI PTT - máj 2020

Na stiahnutie: Newsletter máj 2020 (pdf, 1 706 kB)
Online aktivity projektu NP DI PTT

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19 bol v zariadeniach sociálnych služieb na celom Slovensku 6.marca 2020 vydaný zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý pretrvával

WHO Quality Rights Toolkit

Ako budeme hodnotiť pripravenosť zariadení sociálnych služieb?

Prechod k NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU a KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI

Medzinárodný odborný seminár sa uskutoční 21. mája 2019 v Bratislave

Prihlasovanie do 1. kola národného projektu ukončené!

Ukončili sme prijímanie žiadostí o zapojenie sa do projektu v 1. kole

Čo je DEINŠTITUCIONALIZÁCIA?

Publikované pondelok, 15 apríl 2019

Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia 🙂

Prezentácie z Informačných seminárov

Nájdite inšpiráciu pre VÁŠ proces DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Informačné semináre

Informácie o aktivitách projektu a možnostiach zapojenia sa do národného projektu sme poskytli v každom krajskom meste