Aktivity projektu NPDI PTT - júl/august 2020

Na stiahnutie: Newsletter júl/august 2020 (pdf, 4 098 kB)
Tematický workshop

V Implementačnej agentúre sme 7.
septembra 2020 privítali zástupkyne a zástupcov Vyšších územných celkov
z celého Slovenska, aby sme ich ako zriaďovateľov zariadení sociálnych
služieb
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2020!

Publikované štvrtok, 19 december 2019

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2020!

Aktivity projektu NP DI PTT – November 2019

Publikované štvrtok, 19 december 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci november 2019.

Adaptabilné a ekologické bývanie

Publikované štvrtok, 19 december 2019

V Trnave sa dňa 26.11.2019 konal tematický workshop – ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE, ktorý Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) organizovala v spolupráci s partnerom projektu Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA.

Prekážky procesu deinštitucionalizácie

Publikované utorok, 10 december 2019

Deinštitucionalizácia patrí medzi významné reformy a systémové zmeny, ktoré môžu spomaliť, ohroziť alebo úplne zastaviť rôzne dôvody alebo prekážky.

Deinštitucionalizácia – príležitosť na zmenu

Publikované piatok, 6 december 2019

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb je významná zmena, v istom zmysle až zásadná a revolučná.

Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

Publikované utorok, 26 november 2019

Pozývame Vás na tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu, ktorý sa uskutoční 12.12.2019 v Bratislave.

Aktivity projektu NP DI PTT – Október 2019

Publikované pondelok, 25 november 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci október 2019.

Informačné semináre projektu NP DI PTT

Publikované pondelok, 25 november 2019

V rámci 2. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch október a november 2019 osem informačných seminárov na celom Slovensku.

Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

Publikované utorok, 5 november 2019

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 v Trnave.

Mýty a fakty o DI

Publikované pondelok, 4 november 2019

Prinášame Vám najbežnejšie mýty a nesprávne predstavy o procese deinštitucionalizácie (DI) a nezávislom živote.