NP DI PTT

Ľudia žijúci v centre sociálnych služieb sa zbližovali s ľuďmi z komunity

Publikované utorok, 1 októbra 2019

Prostredníctvom aktivít, ako bola akcia „Šport nás spája“ v Zákamennom, sa snažíme v spolupráci s manažmentom zapojených zariadení pozitívne prezentovať proces deinštitucionalizácie, vytvárať pozitívne a transparentné vzťahy v komunite a predchádzať odmietaniu zo strany komunity.

Aktivity projektu NP DI PTT – Júl / August 2019

Publikované štvrtok, 26 septembra 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiacoch júl a august 2019.

O tom čo je a čo nie je deinštitucionalizácia, čo je v nej najdôležitejšie a čo najťažšie, hovorí hlavný expert pre deinštitucionalizáciu a transformáciu národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Miroslav Cangár z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Mrháme ich životmi

Publikované piatok, 20 septembra 2019

O tom čo je a čo nie je deinštitucionalizácia, čo je v nej najdôležitejšie a čo najťažšie, hovorí hlavný expert pre deinštitucionalizáciu a transformáciu národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Miroslav Cangár z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

pyktogramy v kruhu- znak workshop

Tematický workshop – Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Publikované streda, 11 septembra 2019

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2019 v Bratislave.

PRIHLASOVANIE na 2.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Publikované streda, 28 augusta 2019

Pozývame Vás na 2. cyklus informačných seminárov, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej „NP DI PTT“) .

logo NP DI PTT

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

Publikované pondelok, 5 augusta 2019

Čo je deinštitucionalizácia? Čo znamená pre širokú verejnosť a pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a deti v náhradnej starostlivosti?

Aktivity projektu NP DI PTT – Jún 2019

Publikované streda, 24 júla 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2019.

Pozor, zmena v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v NP DI PTT

Publikované pondelok, 17 júna 2019

Došlo k zmene v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019.

Úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov

Publikované pondelok, 10 júna 2019

V Trenčíne sa konal 30. mája 2019 úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

logo NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT

Publikované utorok, 14 mája 2019

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenia sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019