Domov » O projekte » Zapojené subjekty

Zapojené subjekty

Zariadenia sociálnych služieb zapojené do 1. a 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

 

Na stiahnutie: Zoznam zapojených zariadení v 1. a 2. cykle projektu NP DI PTT