Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Národný projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
Sídlo: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5 –
asistencia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (kliknite pre viac info)
                                       821 01  Bratislava

PhDr. Stanislav Bruna
Projektový manažér
02/20431550
0917 991 211
Stanislav.Bruna@ia.gov.sk

Mgr. Zuzana Konečná
Manažérka metodického a koordinačného tímu
02/20431553
zuzana.konecna@ia.gov.sk

REGIONÁLNE KOORDINÁTORKY/KONZULTANTKY:

Bratislavský samosprávny kraj

Pozícia momentálne nie je obsadená.

Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Katarína Kužlíková
0917 991 215
katarina.kuzlikova@ia.gov.skM

Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Nadežda Puzderová
0915 816 336
nadezda.puzderova@ia.gov.sk

Žilinský samosprávny kraj

Mgr. Aneta Mackovčáková
0917 991 239
aneta.mackovcakova@ia.gov.sk

Nitriansky samosprávny kraj

Mgr. Zuzana Marosiová
0915 816 329
zuzana.marosiova@ia.gov.sk

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Elena Martinovičová
0917 991 212
elena.martinovicova@ia.gov.sk

Prešovský samosprávny kraj

Mgr. Veronika Luňáková
0917 991 243
veronika.lunakova@ia.gov. sk

Košický samosprávny kraj

PhDr. Iveta Sokolová
0917 991 255
iveta.sokolova@ia.gov.sk