Domov » Aktuality » Klienti prichádzajúci do zariadení sociálnych služieb budú testovaní na koronavírus

Klienti prichádzajúci do zariadení sociálnych služieb budú testovaní na koronavírus

Publikované piatok, 17 apríla 2020

Vláda Slovenskej republiky 14. apríla 2020 schválila „Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19“ a rozhodla, že klienti prichádzajúci do zariadení sociálnych služieb (aj ľudia bez domova, či deti prichádzajúce do Centier pre deti a rodiny) budú testovaní na koronavírus COVID-19. Podľa tohto plánu budú noví, ale aj staronoví klienti pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb testovaní na prítomnosť koronavírusu.  

Opatrenie sa týka dvoch skupín ľudí – tých, ktorí budú do zariadenia prijímaní, respektíve opätovne prijatí zo svojho domáceho prostredia a tých, ktorí prichádzajú do zariadenia, alebo sa do neho znovu vracajú po pobyte v nemocnici.

Klienti z domáceho prostredia

V prvom prípade VÚC a mestá zriadia vo svojej územnej pôsobnosti karanténne miesta pre 14 – dňovú karanténu, kde klienti absolvujú test na COVID-19. Ak bude test negatívny, budú prijatí do zariadenia. Ak bude pozitívny, budú prevezení do nemocnice, alebo do iného zariadenia, ktoré určí ministerstvo zdravotníctva.

Klienti, ktorí prichádzajú späť z nemocníc

Druhá skupina ľudí bude testovaná ešte v nemocnici. Ak bude výsledok testu pozitívny, ostávajú v zdravotníckom zariadení, v prípade negatívneho výsledku môžu ísť do zariadenia sociálnych služieb.

Na koronavírus budú plošne nateraz testovaní iba klienti prichádzajúci alebo vracajúci sa do zariadení sociálnych služieb. V prípade príznakov infekčného alebo respiračného ochorenia budú samozrejme testovaní aj ostatní klienti a zamestnanci zariadení. Každý zamestnanec pracujúci v sociálnych službách dostane po konzultácii s hlavným hygienikom usmernenie, kedy a pri akých príznakoch by nemal nastúpiť do práce a za akých okolností sa má ísť dať otestovať.

Viac informácii nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/testovanie-klientov-zariadeni-socialnych-sluzieb.html

Vláda SR schválila testovanie klientov pichádzajúcich do zariadení sociálnych služieb.
Obrázok od Gerd Altmann z Pixabay