Domov » Čo je deinštitucionalizácia? » Odborné články o DI

Odborné články o DI

Prístupné a bezpečné bývanie v kontexte sociálnych služieb

(autorka: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., expertka pre oblasť zmien fyzického prostredia NPDI PTT)

Mýty a fakty o DI

 

Deinštitucionalizácia – príležitosť na zmenu 

(autor: doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert pre sociálne služby NPDI PTT)

 

Prekážky procesu deinštitucinlizácie

(autor: doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert pre sociálne služby NPDI PTT)