Domov » Aktuality » Nezaradené » Publicita » Bola to dlhá cesta

Bola to dlhá cesta

Publikované streda, 19 októbra 2022

Slávnostné odovzdanie kľúčov od nových bývaní klientom Domova sociálnych služieb SLATINKA (DSS Slatinka) sa uskutočnilo 12. októbra 2022 v Lučenci. Rekonštrukciou štyroch objektov tak SLATINKA dokončila proces transformácie a deinštitucionalizácie, na ktorý sa vydala v roku 2008. Stala sa tak prvým zariadením na Slovensku, ktoré sa môže popýšiť úplným prechodom z inštitucionálne poskytovaných sociálnych služieb na komunitné služby. Väčšina z 85 prijímateľov sociálnych služieb tak nájde nový domov. Zariadeniu DSS Slatinka, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, sa podarilo získať európske peniaze zo zdrojov IROP. Župa projekt dofinancovala do sumy presahujúcej 3 milióny eur.

„Je dôležité byť odvážny a nevzdávať sa,“ uviedla Denisa Nincová.

Proces zmeny naštartovala bývalá riaditeľka zariadenia Alena Kelemenová, po nej prebrala štafetu Denisa Nincová a finálny úspech zavŕšila súčasná riaditeľka Renáta Šimová. Tá informovala o priebehu a realizácii rekonštrukčných prác jednotlivých objektov.  

Tri sa nachádzajú v meste Lučenec a jeden objekt sa nachádza v obci Vidiná.
V spomenutej obci sa budú poskytovať sociálne služby s týždenným pobytom pre desiatich ľudí s mentálnym postihnutím. V objekte sa nachádzajú dve bytové jednotky s bezbariérovým vstupom a výťahom. Komfort prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečený bezbariérovými kuchyňami a kúpeľňami.

Objekt Matejovie sa nachádza v Lučenci a je určený pre dvanástich prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím s vysokou mierou podpory. Bezbariérový vstup do objektu je zabezpečený rampou a výťahom. Objekt disponuje bezbariérovými vnútornými priestormi.

Objekt Matejovie

Ďalší objekt sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici, kde sa budú poskytovať služby podporovaného bývania pre dvanástich prijímateľov sociálnych služieb so strednou a nižšou mierou podpory. V tomto objekte bolo nadstavované jedno poschodie a nachádzajú sa tu dve bytové jednotky. Na prvom nadzemnom podlaží sú dve jednolôžkové izby a 2 dvojlôžkové izby. Na hornom poschodí sú tri samostatné izby tzv. garsónky, z ktorých každá disponuje vlastnou bezbariérovou kuchyňou a sociálnym zariadením.

Objekt na Rázusovej ulici patrí mestu a bude poskytovať špecializované služby dvanástim prijímateľom s najvyššou mierou podpory.

Objekt na Rázusovej ulici

Všetky budovy sú vybavené zdravotníckymi pomôckami, ktoré uľahčujú zamestnancom prácu pri manipulácii s prijímateľmi so zníženou mierou pohybu ako sú napríklad transportné lehátka a mobilné zdvižné zariadenia.

Rekonštrukčné práce prebiehali v súlade s univerzálnym navrhovaním, Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, spolu s vyhláškou Ministerstva životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti.

Bola to dlhá cesta, ktorá netrvá len od roku 2018. Zažili sme kadečo a naším spoločným cieľom bolo a je zvýšiť kvalitu života ľudí v našich zariadeniach,“  povedala Renáta Šimová riaditeľka zariadenia.

V Slatinke odviedli kus veľkej a náročnej práce, ktorá teraz prináša svoje ovocie. Prijímatelia sociálnych služieb majú väčšiu mieru súkromia, môžu si plánovať veci podľa svojich predstáv, majú možnosť nájsť si prácu a začleniť sa do komunity.
Presne takto by malo vyzerať poskytovanie sociálnych služieb v 21. storočí.