Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant - Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Miesto výkonu
Pozvánka na online infosemináre o DI

Pozývame Vás na online informačné semináre projektu NP DI PTT, ktoré sa uskutočniav dňoch 8. a 12.10.2020 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.Na stiahnutie: Pozvánka na
Prechádzame na online infosemináre

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od

Pozvánka na online infosemináre o DI

Publikované pondelok, 5 október 2020

Pozývame Vás na online informačné semináre projektu NP DI PTT.

Prechádzame na online infosemináre

Publikované štvrtok, 1 október 2020

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR sme sa rozhodli zmeniť všetky plánované informačné semináre projektu NP DI PTT z prezenčnej na online formu.

Aktivity projektu NPDI PTT – júl/august 2020

Publikované piatok, 25 september 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiacoch júl a august 2020.

Tematický workshop

Publikované piatok, 18 september 2020

V Implementačnej agentúre sme 7. septembra 2020 privítali zástupkyne a zástupcov Vyšších územných celkov z celého Slovenska, aby sme ich ako zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu informovali o výsledkoch hodnotenia pripravenosti a zodpovedali im otázky týkajúce sa procesu deinštitucionalizácie a aktivít projektu.

PRIHLASOVANIE na 3.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Publikované pondelok, 17 august 2020

Pozývame Vás na 3. cyklus informačných seminárov, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej „NP DI PTT“) .

Aktivity projektu NP DI PTT- jún 2020

Publikované pondelok, 10 august 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2020.

Aktivity projektu NP DI PTT – máj 2020

Publikované pondelok, 29 jún 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci máj 2020.

Online aktivity projektu NP DI PTT

Publikované piatok, 26 jún 2020

V čase najprísnejších opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa nám podarilo v rámci projektu zrealizovať viac ako 180 hodín online supervízii a 1423 hodín online konzultácii. Koncom mája začali online formou prebiehať aj vzdelávacie aktivity projektu.